تبلیغات

نمایشگاه معماری معاصر ژاپن Parallel Nippon ۱۳۹۱/۲/۳۰

این نمایشگاه که با همکاری سفارت و بنیاد فرهنگی ژاپن و دانشکده معماری و قطب علمی معماری دانشگاه تهران برگزار می‌ شود تا سوم خرداد ماه دایر است.


مقایسه خصوصیات رفتاری ساختمان های ایران و ژاپن در برابر زلزله ۱۳۹۱/۲/۳۰

قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران همزمان با نمایشگاه معماری معاصر ژاپن نشست تخصصی برگزار می نماید.


صد و ششمین گفتمان از سلسله گفتمان های نقد معماری و شهرسازی ۱۳۹۱/۲/۲۷

بحران در حرفه معماری و شهرسازی موضوع گفتمان 106 است که توسط انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز برگزار می شود.


هم اندیشی "موزه ها در جهان" ۱۳۹۱/۲/۲۶

چهل و یکمین گفتمان هنر و معماری توسط انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می شود.


سمینار معماری با حضور مهرداد حدیقی ۱۳۹۱/۲/۲۶

چهارمین سمینار معماری و اولین وورک شاپ پژوهشکده "O-D" با حضور مهرداد حدیقی رئیس دپارتمان معماری دانشگاه پنسیلوانیا برگزار می شود.


پاکت آبی 14 ۱۳۹۱/۲/۲۰

چهاردهمین سلسله کارگاه های فکر تا عمل توسط كانون مهندسان معمار دانشگاه تهران  پنجشنبه 28 اردیبهشت برگزار می شود.


فراخوان هم اندیشی تهران، تهران ۱۳۹۱/۲/۲۰

انجمن مفاخر معماری ایران چهلمین گفتمان هنر و معماری را برگزار می کند.